Kategoria | Nasze działania

6

Konferencja „Integracja w praktyce i teorii- budowanie systemu w mieście”

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem łatwiej”, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Honorowy patronat: Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia Konferencja „Integracja w praktyce i teorii – budowanie systemu” to jedno z działań przygotowanych przez Szkołę […]

Czytaj dalej...
sala

Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy”

Wolontariat został zorganizowany po raz pierwszy w 2014 r. Jego inicjatorami są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE- Energia z Serca.  Pracownicy z całej Polski chętnie zgłaszali swoje inicjatywy prospołeczne. Kapituła wybrała 30 najciekawszych, które otrzymały fundusze na realizacje. Jednym ze zwycięskich projektów był projekt stworzenia sali do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze Szkoły […]

Czytaj dalej...
dsc_0107

I Charytatywny Bal Karnawałowy

W dniu 26 stycznia 2015 r. odbył się I Karnawałowy Bal Charytatywny dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu. Dzięki uprzejmości rektora PWSTE w Jarosławiu bal przeprowadzono na tamtejszej hali sportowej. W balu uczestniczyło około 400 osób. W związku z taką ilością uczestników zapewniono opiekę medyczną. Przygotowano również wiele […]

Czytaj dalej...
1

Pomoc dla prześladowanych chrześcijan

W dniach 3 -5.11.2014. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” zorganizowało na terenie naszej szkoły zbiórkę koców oraz odzieży zimowej dla dorosłych i dzieci. Zbiórka ta była odpowiedzią na apel Fundacji SOS DLA ŻYCIA z Rzeszowa, która razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Agencją Rezerw Materiałowych przygotowywała transport pomocy dla […]

Czytaj dalej...
_DSC3337

 Konferencja- „Edukacja włączająca- szanse i możliwości”

11 grudnia 2013 r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji odbyła się konferencja pt. „Edukacja włączająca – szanse i możliwości”, którą honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Jarosławia. Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o pokonywaniu barier komunikacyjnych w edukacji uczniów niepełnosprawnych, przedstawiciele szkół z klasami integracyjnymi podzielili się dobrymi praktykami, a goście ze Słowacji pokazali przykład […]

Czytaj dalej...
Obraz4

Rozpoczęcie zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

Program „Basen mój przyjaciel” został utworzony dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W tym celu podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Podpisano umowę (22 października 2013 r.), dzięki której dzieci wraz z ich opiekunami bezpłatnie mogą korzystać z niecki basenowej, w której pod opieką zatrudnionych rehabilitantów prowadzone będą w każdą […]

Czytaj dalej...
100_6361

Piknik sportowo – integracyjny

W środę, 9 października 2013 r. w ogrodach Ojców Reformatów w Jarosławiu odbył się niecodzienny piknik, który skierowany był do uczniów klas integracyjnych działających w jarosławskich szkołach. Wzięło w nim udział około 200 młodych ludzi. Uczestnikami były trzy klasy z Publicznego Gimnazjum nr 2, jedna klasa ze Szkoły Podstawowej nr 6 i sześć klas ze […]

Czytaj dalej...
IMG_2349

Projekt „Otwarci na Integrację”

21 lipca 2013r. podpisana została umowa na realizację partnerskiego projektu „Otwarci na Integrację” współfinansowanego przez MEN, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu i nowopowstałe Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem łatwiej”. Do współpracy zaproszono również Gminę Miejską Jarosław, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży […]

Czytaj dalej...