„Kulinarny świat przestrzenią sukcesu dziecka z niepełnosprawnością”- nowy projekt!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017- Zarząd Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” wspólnie z Grupą nieformalną w składzie Kataryna Petry Aleksandra Matwij i Aneta Stec realizuje kolejny projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Około 5000 tysięcy zostanie przekazane na nowy wspaniały cel, którym jest stworzenie przestrzeni dla uczniów niepełnosprawnych ich zdrowych rówieśników w postaci pracowni gospodarstwa domowego. Nasi uczniowie nabędą tam nowe umiejętności: rozumienie i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów kulinarnych, samodzielne przygotowywanie prostych posiłków i potraw, pieczenie, gotowanie, obsługiwanie podstawowych sprzętów AGD wykorzystywanych w życiu codziennym, nakrywanie do stołu, estetyczne spożywanie posiłków. W ramach inicjatywy chcemy też, aby nasi uczniowie z niepełnosprawnością potrafili w pełni korzystać z lokalów gastronomicznych takich jak: pizzeria, restauracja, kawiarnia itp. Cel ten chcemy realizować poprzez wyjścia do wyżej wymienionych miejsc, ponieważ tylko w ten sposób uczniowie nauczą się samodzielnie czytać karty menu, świadomie dokonywać wyborów, składać zamówienia, estetycznie spożywać zamówiony posiłek, prawidłowo dokonywać płatności oraz odpowiednio zachowywać się w tego typu miejscach. Pracownia gospodarstwa domowego oraz uczestnictwo w wyjściach do lokali gastronomicznych są też doskonałym miejscem na integrację dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, osobami dorosłymi, są miejscem radości i wspólnych pomysłów kulinarnych. Działania wynikające z projektu zapobiegną również wykluczeniu społecznemu naszych uczniów z niepełnosprawnością, zaowocują większą pewnością siebie, wiarą we własne siły, motywacją do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności. Grupą docelową jest 46 uczniów niepełnosprawnych z SP 11, ich rodzice. Inicjatywa będzie miała szeroki zasięg, ponieważ z jej efektów korzystać będzie cała społeczność szkolna (ok. 500 osób). W inicjatywę zaangażowana będzie też społeczność lokalna (przedstawiciele ZSSChiO i lokalnej gastronomii).
Warto dodać, że wszystkie prace wykonane zostały społecznie przez członków Grupy nieformalnej oraz wielu przyjaciół Stowarzyszenia. Bo dobro dziecka jest najważniejszy.