Rozpoczęcie zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

Program „Basen mój przyjaciel” został utworzony dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W tym celu podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Podpisano umowę (22 października 2013 r.), dzięki której dzieci wraz z ich opiekunami bezpłatnie mogą korzystać z niecki basenowej, w której pod opieką zatrudnionych rehabilitantów prowadzone będą w każdą sobotę zajęcia dla dwóch grup. Podpisana została również umowa ze sponsorem, który zobowiązał się pokrywać koszty wejścia dzieci na basen oraz regulować wynagrodzenie rehabilitantów. Korzyści tych zajęć są ogromne, gdyż dzieci wraz z rodzicami mogą całkowicie bezpłatnie pracować pod okiem specjalistów.