Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy”

Wolontariat został zorganizowany po raz pierwszy w 2014 r. Jego inicjatorami są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE- Energia z Serca. 

Pracownicy z całej Polski chętnie zgłaszali swoje inicjatywy prospołeczne. Kapituła wybrała 30 najciekawszych, które otrzymały fundusze na realizacje.

Jednym ze zwycięskich projektów był projekt stworzenia sali do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu. Inicjatorem tej akcji był rodzic dzieci uczęszczających do tej szkoły, a zarazem pracownik PGE Obrót S.A Pan Jacek Cukierda i jego żona Agnieszka. W porozumieniu z Panią Magdaleną Makowską Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” działającym przy szkole, podjęto decyzję o przystąpieniu do tego projektu. Dyrektor szkoły Anna Korczewska wyraziła zgodę na zagospodarowanie wolnego pomieszczenia i przystosowanie go do potrzeb dzieci.
Projekt polegał na zagospodarowaniu pomieszczenia na zajęcia rewalidacyjne i relaksacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi zdrowe dzieci uczą się z rówieśnikami ze szczególnymi potrzebami. Jest ich ponad 40.
Aby przystosować pomieszczenie do warunków zgodnych z wymogami, należało ściany pokryć płytami , pomalować, doprowadzić ogrzewanie i oświetlenie. Ważne było również wyposażenie tej sali w miękkie fotele, stolik, krzesełka, tablice i pomoce dydaktyczne. Na potrzeby dzieci wykonano również tablicę fakturową, która pozwala poznawać świat dotykiem.
Na prace remontowe przyznano 5000 zł. Kwotę dodatkową na wyposażenie pomieszczenia w rzeczy nie ujęte w projekcie przeznaczyło Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”.
Dzięki pozyskaniu dodatkowego miejsca, dzieci będą mogły pracować w czasie i miejscu bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Wierzymy, że w przypadku niepełnosprawnych dzieci najważniejsze jest wspieranie ich mocnych stron i możliwości, a nie skupianie się na niepełnosprawności. Chcemy maksymalnie wykorzystać czas poświęcony dla nich. Kolory, światło i możliwość relaksu sprawią, że dzieci te będą w takim pomieszczeniu lepiej pracowały, gdyż bodźce estetyczne pobudzają ich zmysły do działania.

Zespół wolontariacki działał w składzie: Jacek Cukierda ,Zofia Kocel ,Alicja Bilska- (pracownicy PGE Obrót S.) Agnieszka Cukierda (rodzic ), Agnieszka Hołysz, Czajka Dorota, Lucyna Szatko, Marek Ataman, Jerzy Tomczyk, Jacek Bronowski, Małgorzata Kupczakiewicz (nauczyciele SP 11). Całość prac koordynował Pan Jacek Cukierda w porozumieniu z Magdaleną Makowską. Wspierał nas również Pan Piotr Szkolnik (rodzic uczennicy), który swoim zaangażowanie podkreślił wagę integrowania się w działania na rzecz szkoły i dzieci ze specjalnymi potrzebami.

5 listopada nowa sala rewalidacyjna została oficjalnie otwarta. W uroczystości uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z zastępcą Bogdanem Wołoszynem. Burmistrz podziękował dyrekcji szkoły, wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Przekazał również materiały edukacyjne i gry planszowe, które będą stanowić wyposażenie sali.