Kończymy projekt-„Zdrowe, bezpieczne i kolorowe strefy ucznia”

„Zdrowe, bezpieczne i kolorowe strefy ucznia”  – projekt realizowany w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia  2018”  na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu na finiszu. Zakończyliśmy remont  szatni w piwnicy (szpachlowanie, malowanie, remont instalacji elektrycznej) i przystosowaliśmy siłownię do zajęć sportowych i rehabilitacyjnych (wymiana drzwi, położenie antypoślizgowej wykładziny na całej powierzchni, malowanie). Zakupiliśmy półki skrytkowo- ubraniowe dla uczniów do szatni  oraz gry korytarzowe dla dzieci z klas O- III. Z inwestycji w kwocie 125 500 od września 2018 r.  będzie korzystało ponad 600 uczniów. Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji tego projektu.