Rehabilitacja i zajęcia specjalistyczne

Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
Dzieci uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych na sprzęcie zakupionym przez Stowarzyszenie.
Nauczyciele z dziećmi korzystają z salek specjalistycznych do rewalidacji.
Dzieci mogą uspokoić swoje emocje w „sali wyciszeń”, wyposażonej w ramach projektu „Reklama Dzieciom 2016”.