„Nowoczesna ekopracownia na miarę naszych integracyjnych potrzeb”.

Jednym z wielu celów Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej”, działającego od 4 stycznia 2013 r. przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci. Dlatego Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” (nauczyciele i rodzice) postanowili złożyć wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i przystąpić do zadania: „Nowoczesna ekopracownia na miarę naszych integracyjnych potrzeb”. Dzięki dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 27 000 zł udało się stworzyć pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Między innymi zakupiono: nowe meble, ławki i krzesła, tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, głośniki, laptop, zestawy do badania wody, zestawy do badania gleby, mikroskopy biologiczne, mikroskopy stereoskopowe, mikroskop biologiczny z kamerą, tablicę suchościeralną, lupy i różnorodne preparaty biologiczne.

Koszty

Cała inwestycja kosztowała 34 215,00 zł. Kwota ponad 7000 zł została przekazana jako wkład własny Stowarzyszenia. Inwestycja ta nie byłaby możliwa bez współpracy z Organem Prowadzącym i Dyrekcją Szkoły.

Uroczyste otwarcie

18 października 2016r. otwarcia ekopracowni dokonały: dyrektor Wydziału Oświaty Renata Chlebowska, dyrektor SP 11 Ewa Leniar, prezes Stowarzyszenia Magdalena Makowska oraz jedna z uczennic. Wybór daty nie był przypadkowy, ponieważ we wtorek przypadał Światowy Dzień Monitoringu Wód, a tematem pierwszej lekcji, w której mogli uczestniczyć także zaproszeni goście, była „Kropelka wiedzy o wodzie”. Nowy sprzęt przetestowała 12-osobowa grupa uczniów – miłośników przyrody, uczęszczających na kółko przyrodnicze oraz uczniowie z indywidualnym programem z przyrody. Inauguracyjne i ciekawe zajęcia przygotowały nauczycielki – Dorota Grzęda i Lidia Matuła.