Od 1 marca do 3 czerwca- „Kilometry Dobra 2017” w Jarosławiu!

O Komitecie Społecznym  „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017”

Komitet Społeczny „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017” w skład którego wchodzą:Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu od 1 marca rozpocznie zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto w ramach uczestnictwa w międzynarodowej kampanii Kilometry Dobra. Zebrane środki pozwolą zrealizować cel, jakim jest zakup sprzętu do prowadzenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży w jarosławskich szkołach.

Kilometry Dobra- ?

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która zrzesza działające lokalnie organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia charytatywne i pomaga im w zbieraniu pieniędzy na konkretne, społeczne cele. W tegorocznej edycji, z finałem w czerwcu 2017 roku, organizatorzy i organizacje partnerskie podejmą próbę pobicia rekordu Guinnesa w najdłuższym ciągu monet, gdyż główną konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale – stąd tytułowe Kilometry Dobra. Wszystkie organizacje biorące udział w kampanii, przez 3 miesiące jej trwania, organizować będą zbiórki, kwesty i eventy dobroczynne w celu zebrania jak największej sumy potrzebnej na realizację wyznaczonych celów. Podczas finału, odbywającego się 3-4 czerwca, we wszystkich miastach kampanii, zebrane datki zostaną spieniężone. Jednozłotowe monety, przyklejone na taśmę klejącą, utworzą metrowe odcinki mierzalnego dobra. Do pobicia rekordu świata potrzeba aż 75 km, czyli ponad 3,3 mln zł.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 50 organizacji w tym 7 z innych państw. Jarosław reprezentuje wspomniany Komitet Społeczny „JAROSŁAWSKIE KILOMETRY DOBRA 2017”, który przygotował różnorodne imprezy towarzyszące, pozwalające zrealizować wyznaczone cele.

Cele przedsięwzięcia:

 pozyskanie środków na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego, który będzie służył długofalowemu działaniu profilaktycznemu dla dzieci i młodzieży; propagowanie zdrowego stylu życia w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym najmłodszych mieszkańców Jarosławia poprzez przeprowadzenie cyklu środowiskowych imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym.
Nasze działania objęte zostały Honorowym Patronatem przez Starostę Jarosławskiego Tadeusza Chrzana i Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha.

Nasz apel!

Udział w Kilometrach Dobra to dla naszych organizacji świetny sprawdzian wzajemnej współpracy dla naszego wspaniałego miasta. Zapraszamy wszystkich, by układali Kilometry Dobra z nami, wierzymy, że mieszkańcy naszego miasta i regiony sprawią, że cel finansowy 60 tys. zł. zostanie osiągnięty z nawiązką.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć finansowo nasze przedsięwzięcie i dowiedzieć się więcej o naszej inicjatywie zapraszamy na www.kilometrydobra.pl/organization/jaroslaw/.