Bogdan Zając- II Trener Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej jest Ambasadorem Jarosławskich Kilometrów Dobra

Serdecznie dziękujemy Panu za wspieranie naszego celu. Wierzymy, że wspólnie uda się nam stworzyć wiele dobra.

Z wyrazami szacunku Magdalena Makowska z Zarządem i Członkami Stowarzyszenia.