Konferencja „Integracja w praktyce i teorii- budowanie systemu w mieście”

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem łatwiej”, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Honorowy patronat: Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia

Konferencja „Integracja w praktyce i teorii – budowanie systemu” to jedno z działań przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 11 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W Sali Lustrzanej CKiP jej uczestnicy rozmawiali o pokonywaniu barier komunikacyjnych w edukacji uczniów niepełnosprawnych oraz dzielili się dobrymi praktykami.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w tym roku szkolnym liczy 12 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza 42 uczniów niepełnosprawnych z różnymi potrzebami. Ich oczekiwaniom każdego dnia starają się sprostać nauczyciele, a konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.
Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk m.in. burmistrz miasta Waldemar Paluch, którego reprezentował zastępca Wiesław Pirożek, dyrektor Wydziału Oświaty Bogdan Wołoszyn i Antoni Lotycz – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Podczas konferencji została przypomniana historia integracji w SP 11 i PG 2 oraz powstania i roli Stowarzyszenia „Razem łatwiej” działającego przy placówce od 2012 r., a rodzice i absolwenci podzielili się własnymi doświadczeniami. Uczestnicy mogli obejrzeć też film z życia szkoły „Integracja w obiektywie”, relacje z wywiadów prowadzonych w różnych placówkach oświatowych przez klasę dziennikarską I LO, występy dzieci oraz wysłuchać zaproszonych prelegentów: Teresy Mayer – trenera, superwizora metody behawioralnej z Krakowa, Marka Zaleśnego – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Aleksandry Pawlak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.